Hoeveel hiervan gecompenseerd wordt via bijvoorbeeld de verhoging van de arbeidskorting, is voor veel zelfstandigen nog onduidelijk. Cristel van de Ven, voorzitter van VZN,: “Feit is dat dit kabinet de zelfstandigen wederom op achterstand zet. Na de zeer gebrekkige coronasteun voor deze groep ondernemers, worden ze nu opnieuw geraakt. Deze versnelde en verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek is in strijd met het coalitieakkoord, toch 'het contract' met de maatschappij. Dat is een klap in hun gezicht.” Ook de Fiscale Oudedags Reserve (FOR) en middelingsregeling verdwijnen.

Vaart maken

VZN roept het kabinet op om vaart te maken met de aanpak van schijnconstructies en te komen met een duidelijk plan om echte zelfstandigen constructief te ondersteunen in hun ondernemerschap. Van de Ven: “Deze maatregelen treffen de ondernemers die je haren knippen, je kinderen muziekles geven en je dak repareren wanneer het lekt. Het zijn de mensen die het leven leefbaar houden, juist in deze moeilijke tijden. En ze zijn zeker niet rijk. Ook zij hebben veel last van gestegen kosten van inkoop en levensonderhoud. Dit kabinet schat de bijdrage van deze groep ondernemers niet op waarde."

Maatregelen die (startende) ondernemers gaan treffen in 2023:

Zelfstandigenaftrek sneller omlaag

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.

Belasting op bestelauto’s voor ondernemers

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks ook belasting (bpm) betalen wanneer zij een bestelauto kopen en dat hierbij gekeken wordt naar de CO2-uitstoot. Verder wil het kabinet dat ook de motorrijtuigenbelasting voor deze bestelauto’s omhoog gaat. 

Afschaffing oudedagreserve

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. De oudedagsreserve is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

Winstgrens vennootschapsbelasting wordt verlaagd

Het kabinet wil de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) verlagen van € 395.000 winst naar € 200.000. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt

Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Zelfstandig ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De groei van deze groep werkenden kent echter ook keerzijden waarvoor de afgelopen jaren meer aandacht is gevraagd. Het kabinet zet daarom allereerst in op een gelijkere behandeling van werkenden als het gaat om belastingen en sociale zekerheid.

Agenda

Online
15 januari

Sterk starten met je eigen bedrijf

19.30 uur
Online

Netto inkomen calculator

Wil je snel weten wat je netto over zal houden als startende ondernemer? Bereken dan jouw besteedbaar inkomen via onderstaande calculator.

Terug naar overzicht