In 2022 groeide het aantal bedrijven in Nederland van bijna 2,2 miljoen op 1 januari naar ruim 2,3 miljoen op 31 december. Deze groei van 5,7% komt voor het overgrote deel op het conto van zzp’ers.

Het CBS meldde onlangs al dat op 1 januari 2023 een op de zes werkenden (17%) onder de noemer zzp valt. Tien jaar eerder was dat 10%. De werkzame beroepsbevolking is het afgelopen decennium toegenomen met 14%. Het aantal zzp’ers nam in die periode toe met 84% tot meer dan 1,6 miljoen.

Randstad

De groei van het aantal ondernemers is vooral zichtbaar in de Randstad. In Zeeland, Limburg en de Noordelijke provincies neemt de groei zelfs af. De meeste ondernemers zijn te vinden in Zuid-Holland, hier zijn er op 1 januari 2023 ruim 443 duizend woonachtig. Afgezet tegen het aantal inwoners is Noord-Holland koploper qua aantal geregistreerde ondernemers. Daar vinden we ruim 419 duizend ondernemers, dat komt neer op 142 ondernemers per 1000 inwoners. Zuid-Holland telt 117 ondernemers per 1000 inwoners.

Het aantal ondernemers dat in een ander land dan Nederland geboren is, is de afgelopen tien jaar toegenomen van 13% in 2013 tot 18% in 2023. De grootste groep is afkomstig uit Polen, gevolgd door ondernemers uit Turkije en Suriname. Ook het aantal ondernemers uit Bulgarije stijgt. „Dit kan mogelijk worden verklaard door de personeelskrapte in de bouw waar al jaren veel Oost-Europese ondernemers in werkzaam zijn. Zij werken bovendien veelal als zzp’er”, duidt Bijzonder Hoogleraar duurzame inzetbaarheid Josette Dijkhuizen bij Tilburg University.

Vrouwen

De vertegenwoordiging van vrouwen onder ondernemers is vrij stabiel. Terugkijkend op de afgelopen tien jaar is slechts een kleine verschuiving zichtbaar: in 2013 was 33,7% van de ondernemers vrouw, inmiddels is dat opgelopen tot 37,3%.

Bron: KvK

Terug naar overzicht