De vereniging heeft als doel het verbeteren en in stand houden van de contacten tussen ondernemers, het bevorderen van de binding tussen ondernemers en de lokale overheid, kennis-en ervaringsoverdracht, belangenbehartiging en de promotie van Purmerend als ondernemersstad.

De PRO is niet alleen voor Purmerendse bedrijven, ook bedrijven uit de regio (bijvoorbeeld uit de Beemster) zijn lid van de PRO. De PRO heeft circa 300 leden.

De PRO: handelt vanuit vier pijlers:

• Platform voor netwerken:
• Kennis- en ervaringsoverdracht:
• Belangenbehartiging:
• Purmerend & Beemster promotie:

Deze vier pijlers vormen de grondslag waarbinnen de PRO: belangen behartigt voor haar leden. Hierbij kan elk bedrijf, organisatie of ondernemer uit de regio lid worden van de PRO: ongeacht bedrijfsgrootte of ondernemingsvorm. Wij hebben een onderverdeling gemaakt in zes werkgebieden:

• PRO: Industrie & bedrijven
• PRO: Detailhandel & horeca
• PRO: Onderwijs & bedrijven
• PRO: Recreatie & toerisme
• PRO: Agribusiness
• PRO: Actief

 

Agenda

Online
5 oktober

Startersevenement

19.00 tot 21.30 uur (Inloop vanaf 18.30 uur)
Op locatie